Søg

Afd. 3, 5, 13 og 15 – Nye varmeregnskaber

Kære alle beboere i Falkenborghus, Nørresvinget, på Kocksvej og i Foderstofgården.

Vi er kede af de forvirringer årets varmeregnskaber har givet. Det første regnskab vi fik fra Ista var forkert. I forbindelse med modtagelsen og udsendelsen af det korrigerede regnskab du har modtaget er der sket en systemfejl, hvorfor der opkræves forkerte beløb.

Kontoret er i gang med at gennemgå hvert enkelte regnskab for at sikre os, at der bliver udbetalt/opkrævet korrekt og får afsluttet alt med august huslejen. Vi kontakter hver enkelt lejer så hurtigt vi kan. Da vi først får information omkring afviste huslejer den 12. juli, vil det være omkring den 22. juli, man kan forvente at høre fra os.

Sådan skal du læse dit nye regnskab, som tager udgangspunkt i det først udsendte varmeregnskab: (beløbene nedenfor er et eksempel)

  • Din regning:                          13.019,69
  • Din acontoindbetaling:       15.926,40
  • Tilbagebetaling:                      2.906,71

Dette blev afregnet i juni.

Herefter blev der udsendt et korrigeret regnskab: (Dit nye regnskab tager udgangspunkt i indbetalt/efteropkrævet i dit første regnskab)

  • Din regning:                        10.911,52  (den korrekte regning, som er sendt ud den 19. juni 2024)
  • Din acontoindbetaling:     13.019,69  (den regning som dit oprindelige regnskab lød på og der er indbetalt/efteropkrævet efter)
  • Tilbagebetaling:                    2.108,17  (den difference som nu skal afregnes med dig i tillæg til det først udsendte regnskab)

I dette tilfælde har der altså været et forbrug på 10.911,52 kr. og der aconto betalt 15.926,40. Lejer skal samlet have 2.906,71 kr. og 2.108,17 kr., i alt 5.014,88 kr.

Med venlig hilsen

Administrationen