Asfaltering i afdelingerne Nørreparken, Nørresvinget, Falkenborgvej og Kocksvej

Nyt tilbud er nu godkendt og asfaltering påbegyndes i uge 34, med start i Nørreparken. Hold øje med og følg skiltningen som løbende vil blive sat op under hele processen.

Vær også opmærksom på, at har du garage, vil det være nødvendigt at der er adgang hertil (portene skal kunne åbnes) for, at asfalteringen kan laves korrekt i forhold til indkørsel i hver garage.

Der laves desuden fortov ved Falkenborghus.