Ista overtager afregning af vand og varme

Ista overtager afregning af vand og varme. Vand og varmeregnskabet forventes afsluttet ultimo maj.