Varmeregnskaber

1/6-23.

Vi har nu modtaget varmeregnskaber for afd. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14 og 20.

Ista bekræfter, at de desværre har lavet fejl i varmeregnskabet for afd. 1, 3, 5, 8, 11 og 20. De undersøger i den forbindelse, om det også gør sig gældende for de sidste afdelinger. Vi vil løbende holde jer underrettet om udviklingen her på siden.

Alle varmeregnskaber bliver behandlet så snart vi modtager dem og vi beder jer derfor have tålmodighed og følge med her på hjemmesiden, hvor vi ligeledes løbende vil holde jer opdateret.

Da der har været så mange fejl, har vi ventet med udbetaling af tilgodehavende til fraflyttere. Dette vil vi gøre lige så snart, vi ved at de nye regnskaber er korrekte. Vi beder igen om jeres tålmodighed.

Vi har nu kørt det nye og opdaterede regnskab for afd. 11. Regnskaberne er sendt pr. mail til alle som har oplyst mailadresse. Vi beder alle som ikke har modtaget deres regnskab, rette henvendelse til FAB og oplyse denne.

Dem som vi ikke har mail på, modtager det i postkassen, næste gang vores varmemester har været på kontoret.

Vi forventer, at alle lejere bliver afregnet over huslejen i juli 2023.

Fraflyttere ligeledes senest 1. juli 2023.

Spørgsmål til regnskabet skal rettes til Ista’s kundeservice på tlf.: 77 32 32 32.

Spørgsmål vedrørende aconto betalinger over huslejen skal rettes til FAB.

Indsigelse til regnskabet skal laves skriftligt med præcision af, hvad man er uenig i. Det er vigtigt at den fulde adresse samt anlægsnummer, som står oplyst på regnskabet, er oplyst i indsigelsen. Indsigelsen sendes til FAB, som videresender til Ista. Så snart FAB modtager svar fra Ista, videresendes svar til lejer.

OBS. Man har 6 uger fra dato for modtagelse af varme-/vandregnskab til at fremsende indsigelse. Har man passeret denne dato, vil indsigelsen blive afvist af Ista.

Har du brug for hjælp til at komme på Ista’s app, hvorfra du løbende kan følge dit forbrug, kan du kontakte Ista’s kundecenter på tlf.: 77 32 33 34.

Ista vil snart invitere til et informationsmøde, hvor I vil kunne stille relevante spørgsmål til processer og generelle forhold. De vil dog ikke kunne gå ind i den enkeltes varmeregnskab.