one.com

Velkommen

Frederikssund Andels Boligforening

Lundeparken 2, st.

3600 Frederikssund

 

Telefon : 47 31 06 31         CVR nr. 66789128

 

FREDAG DEN 14. MAJ 2021

Kontoret holder lukket fredag den 14. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

 

OPKRÆVNING AF MEDLEMSGEBYR FOR 2021

Medlemsgebyr for 2022 opkræves i løbet af februar med betaling 1. marts 2021.

 

BEBOERMØDER JANUAR 2021

Grundet den stadig voldsomme udvikling i smittetallene for Covid-19, samt forsamlingsloftet på 5 personer, som er gældende frem til 28. februar 2021, er det blevet besluttet af udskyde beboermøderne som skulle finde sted i januar 2021. Udover ovennævnte er dette med begrundelse i, at ingen skal føle at de skal vælge mellem eget helbred og beboerdeomkrati.

 

SELSKABSLOKALER - DER ER IGEN LUKKET FOR UDLEJNING.

Vedr. Annullering af leje af beboer-/selskabslokale
Grundet den nye udvikling i Covid-19 smittetallene, har FABs Hovedbestyrelse set sig nødsaget til at stoppe udlejning af alle lokaler i FAB pr. dags dato.
Det betyder samtidig, at alle allerede foretaget bookninger annulleres fra i dag og frem til andet meddeles ud.
Såfremt lejen allerede er betalt, refunderes denne med huslejen for december måned og fremtidige opkrævninger vil blive slettet.
Det er med stor beklagelse, at vi må sende denne meddelelse.
Vi håber på jeres forståelse i denne særlige situation.

22. april 2021 blev det drøftet på hovedbestyrelsesmødet, hvorvidt der skulle åbnes op for udlejning af selskabslokaler. Det blev vedtaget ikke at åbne på nuværende tidspunkt. Følg ændringer her på siden, hvor der vil blive opdateret løbende, så I kan se, såsnart det er muligt igen at booke lokalerne.

 

Vi håber på jeres forståelse i denne særlige situation.

 

KONTORET.

Grundet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med spredning af Corona-virus, har vi besluttet, bl.a. med afsæt i begrænset kapacitet i venteværelset, indtil videre at lukke for personlig henvendelse på kontoret. Der vil således være lukket mellem kl. 10-11 alle hverdage samt torsdag fra kl. 17-18 på hovedkontoret samt på alle øvrige FAB kontorer i deres kontortid.

Det er naturligvis fortsat muligt at ringe i den normale telefontid, aflevere dokumenter i postkassen, Lundeparken 2, samt at sende mails.

 

Udviklingen følges nøje og ændringer vil blive udmeldt via hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

Administrationen

 

Åbent dagligt for telefonisk henvendelse:

 

kl. 10.00-12.00 samt

torsdage tillige kl. 16.00-18.00

 

Mail: fab@fabfrederikssund.dk

 

Se brouchure om FAB:

https://www.sebrochure.dk/frederikssundandelsboligforening/WebView/