Velkommen

 

 

 

Frederikssund Andels Boligforening

Lundeparken 2, st.

3600 Frederikssund

 

Telefon : 47 31 06 31         CVR nr. 66789128

 

 

EON har varslet prisstigninger - se mere her.

 

Ansøgerweb

På FAB´s ansøgerweb kan du melde dig ind i vores boligforening samt finder information om hvilke afdelinger vi har, hvor de ligger, lejeniveau og meget mere. Du finder den her: Find bolig (unikhosting.dk)

Indskud beregnes med kr. 243,00 pr. kvm.

 

Varmecheck

FAB er blevet orienteret om, at fjernevarmeværket her i Frederikssund ikke opfylder betingelserne for at opnå varmecheck. FAB´s lejere er således desværre ikke i betragtning til denne.

 

Ny information modtaget fra Spar Energi.dk:

Husstande hvis varme forsynes af gas er som udgangspunk berettiget, også hvis de forsynes at fællesgasfyr. 
Lovgivningen: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l158/20211_l158_som_fremsat.pdf
jf. §3 stk. 5, a

 

FAB´s kontor er åbent for personlig henvendelse 

 

Åbningstiderne er:

 

Personlig henvendelse:  mandag - fredag  10.00 - 11.00

                                       samt torsdag        17.00 - 18.00

Telefonisk henvendelse: mandag - fredag  11.00 - 12.00

                                        samt torsdag       16.00 - 17.00

Vedr. Annullering af leje af beboer-/selskabslokale
Grundet den nye udvikling i Covid-19 smittetallene, har FABs Hovedbestyrelse set sig nødsaget til at stoppe udlejning af alle lokaler i FAB pr. dags dato.
Det betyder samtidig, at alle allerede foretaget bookninger annulleres fra i dag og frem til andet meddeles ud.
Såfremt lejen allerede er betalt, refunderes denne med huslejen for december måned og fremtidige opkrævninger vil blive slettet.
Det er med stor beklagelse, at vi må sende denne meddelelse.
Vi håber på jeres forståelse i denne særlige situation.

 

Hold dig løbende orienteret om ændringer her på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

Administrationen

 

Mail: fab@fabfrederikssund.dk

 

Se brouchure om FAB:

https://www.sebrochure.dk/frederikssundandelsboligforening/WebView/