Søg

Medlemskab

Om Medlemskab I FAB, Frederikssund

For at kunne modtage tilbud om bolig, er medlemskab af FAB en forudsætning. Alle personer over 15 år kan optages som medlem. Det koster kr. 125,00 at blive meldt ind. Derudover koster det kr. 150,00 om året i ajourføringsgebyr, at bevare sit medlemskab. Dette gebyr opkræves automatisk ved udsendelse af girokort (eller PBS når et medlem har tilmeldt dertil).

Ønsker man at blive aktivt boligsøgende, koster dette yderligere kr. 175,00 pr. år. Opkrævning af ventelistegebyr sker ligeledes automatisk ved udsendelse af girokort eller opkrævning via PBS, såfremt man har kontaktet FAB og meldt sig aktiv.

Tilbud om bolig sker udelukkende ud fra medlemsnummer og dermed anciennitet. Når din anciennitet berettiger til det, vil du få tilsendt tilbud om bolig ud fra dine ønsker ved opnoteringen. Du kan løbende justere dine ønsker via din side i vores beboerweb.

Dit medlemsnummer er personligt og kan som udgangspunkt ikke overdrages til andre.

Du bedes være opmærksom på, at der kan være meget lang ventetid. Der er generelt længst ventetid på de ældre og lidt billigere boliger og kortest i de nyere afdelinger, der til gengæld har højere boligafgift, men også flere og moderne faciliteter. Den forventede ventetid for aktive boligsøgende er omkring 20 år.

FAB råder ikke over akutboliger.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte vores udlejning.

Med venlig hilsen

Frederikssund Andels Boligforening