Generelt

Generelt om boligforeningen

Hvad er en boligforening ?

Boligforeningen er for alle enlige, familier, ældre og unge. Der sorteres ingen fra. En boligforening er ikke et kommercielt foretagende der skal give overskud. Medlemskredsen ejer foreningen og har selv indflydelse gennem beboerdemokratiet. Det er altså beboerne selv, der på demokratisk vis kan påvirke deres egen boligsituation.

Spredt over hele Frederikssund har Boligforeningen 963 boliger fordelt på 13 afdelinger.

Hver afdeling i boligforeningen er en selvstændig økonomisk enhed. Hvis afdelingen giver overskud – eller underskud, holdes det inden for afdelingen selv. Der kan ikke overflyttes noget fra den ene afdeling til den anden.

Som i enhver anden forening varetages boligforeningens interesser af en bestyrelse, som beboerne har valgt blandt beboerkredsen. Det er bestyrelsens opgave at skaffe beboerne så gode boliger som muligt for færrest penge. Det gøres gennem lovbestemte støtteordninger til nybyggeri, byfornyelse og moderniseringer.

Boligforeningen forsøger at skabe så mange gode boliger som muligt, men kan desværre ikke garantere, at der er boliger nok til alle ansøgere. Der er mange fordele ved at bo i en boligforening. F.eks. kan man ændre sine boligønsker i takt med de forandringer, et livsløb byder på, familieforøgelse, børnene flytter fra reden, besvær med trapper osv.

Hvis du ønsker at melde dig ind, så send en mail til os på fab@fabfrederikssund.dk. Du bedes angive navn, adresse samt fødselsdato.