Udskiftning af faldstammer i afd. 3 Falkenborghus

Udskiftningen af faldstammerne er godt i gang.

Håndværkerne holder juleferie fra fredag d. 15. december 2023 og vil genoptage arbejdet mandag d. 2. januar 2024. De faldstammer som ikke er færdige inden håndværkernes ferie, forventes afsluttet fredag d. 10. februar 2024.

Der vil endvidere blive stillet bad og toilet til rådighed i vaskeriet (Nørresvinget 4).

Hold øje med de ophængte varslinger samt hjemmesiden for nærmere information omkring dato og tidsrum for udskiftning i jeres boliger.